Δημήτριος Αραμπατζής

qode interactive strata

Ακαδημαϊκοί & Ερευνητικοί Συνεργάτες (Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Διδάσκοντες ΠΔ 407/80, Διδάσκοντες μέσω ΕΣΠΑ Ν.Ε., Υ.Δ.)

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

darampatzis@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Κ10.120

Ώρες Γραφείου

Πε 10:00-12:00, Πε 17:00-19:00

Ο Δημήτρης Αραμπατζής έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2006. Το 2015 αναγορεύτηκε διδάκτορας μηχανικός του ΕΜΠ από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.

Έκτοτε έχει διδάξει επικουρικά και ως Π.Δ.407/80 στην ίδια Σχολή. Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 διδάσκει ως ακαδημαϊκός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνουν τα αντικείμενα: Αναγνώριση Προτύπων, Επεξεργασία Εικόνας, Βιοϊατρική Μηχανική, Εφαρμοσμένη και Υπολογιστική Γεωμετρία, Ταίριασμα Καμπυλών, εφαρμογές της Επιστήμης των Υπολογιστών στην Αρχαιομετρία, ανάλυση του σφάλματος πεπερασμένης ακρίβειας. Έχει 12 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε αυτά τα αντικείμενα καθώς και αριθμό σχετικών ανακοινώσεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές.