Χριστίνα Κοντού

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό

Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

padabme@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+302105385303

Διεύθυνση Γραφείου

Κ11.102

Ώρες Γραφείου

08:00-15:00