Τεχνική Υποστήριξη

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης εξοπλισμού

  • Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω: 210-5385840, 210-5385842, 210-5385846
  • Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα: 210-5381800, 210-5381669
  • Πανεπιστημιούπολη Αθηνών: 213-2010137., 213-2017060

 

Τμήμα Υποστήριξης Δικτύου

  • Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω: 210-5385785 , 210-5387285,210-5385849
  • Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα: 210-5381304 ,210-5381660 , 210-5381666
  • Πανεπιστημιούπολη Αθηνών: 213-2010137 , 213-2017060

 

Ο Δ/ντης Πληροφορικής Δικτύου και Μηχανοργάνωσης

Ι. Αγιοπετρίτης