Μελέτη απασχολησιμότητας αποφοίτων

Καλούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος, καθώς και οι τελειόφοιτοι που πραγματοποιούν ή πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση, να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με σκοπό την καταγραφή της απασχόλησης, των προοπτικών, και των συνθηκών εργασίας στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής. 

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι ανώνυμο και εγκεκριμένο από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. πρωτοκόλλου απόφασης: 4132 – 26/01/2022), είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7kOJDHDDs0u6UTIfQG8y7NIX7IshT9xLjYI-xXWoiShUMVdIODFNTFQ3OTc5ME9aQzFJSk5MUTJaTC4u

Η μελέτη, που περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, την ανάλυση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, διοργανώνεται από το Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Μπορείτε να βρείτε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης εδώ.