Βάση δεδομένων εταιρειών/φορέων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Βάση δεδομένων εταιρειών/φορέων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

 

Μια εθελοντική προσπάθεια από τους φοιτητές, τους αποφοίτους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και το προσωπικό του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της πρώτης βάσης δεδομένων εταιρειών/φορέων με δραστηριότητα στο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Η βάση έχει ως κύριο σκοπό τη διευκόλυνση των αποφοίτων του τμήματος στην εύρεση εργασίας σε σχετικές με το χώρο των σπουδών τους εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γενικότερα αυτή η προσπάθεια καταγραφής πιστεύουμε ότι θα δώσει πληροφορίες χρήσιμες σε όλους τους ασχολούμενους με το πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας.

 

Προς το παρόν, η βάση αριθμεί 314 εταιρείες/φορείς στην Ελλάδα, 15 εταιρείες/φορείς στην Κύπρο, 88 εταιρείες/φορείς στην Ιταλία, 65 εταιρείες/φορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, 169 εταιρείες/φορείς στη Γερμανία, 84 εταιρείες/φορείς στην Ισπανία, 52 εταιρείες/φορείς στην Ολλανδία, 83 εταιρείες/φορείς στη Δανία, 9 εταιρείες/φορείς στη Φιλανδία, 1 εταιρεία στη Σουηδία, 2 εταιρείες/φορείς στην Αμερική και 3 εταιρείες/φορείς στην Κίνα, δηλαδή περίπου 900 εταιρείες/φορείς στο σύνολο.

 

Η βάση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επωνυμία των εταιριών, τα στοιχεία επικοινωνίας τους (email, website, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ), καθώς και μια περιληπτική αναφορά στα πεδία δράσης τους, όπου αυτή η πληροφορία ήταν διαθέσιμη. Η βάση έχει αναρτηθεί στο περιβάλλον google docs για εύκολη πρόσβαση και περιήγηση.

 

Η συνεισφορά σας για τον εμπλουτισμό της βάσης είναι σημαντική!