27.11-03.12.2008 – Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας 2008

Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

27.11-03.12.2008 – Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας 2008

27 Νοεμβρίου 2008 - 3 Δεκεμβρίου 2008

Στα πλαίσια του προγράμματος “Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας 2008” της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Τμήμα συμμετείχε με περίπτερο στο Ζάππειο Μέγαρο από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008.

Καθηγητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσίασαν μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος και παρείχαν πληροφόρηση σχετικά με τη Βιοϊατρική Τεχνολογία. Έμφαση δόθηκε σε πρότυπα απεικονιστικά συστήματα SPECT και PET, καθώς και σε εφαρμογές λογισμικού Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοπληροφορικής. Επιπλέον, σε συνεργασία με το δήμο Τρικκαίων και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), παρουσιάστηκαν εφαρμογές Τηλεϊατρικής.

Το πρόγραμμα είχε επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Γιώργο Λούντο και χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ με το ποσό των 20.000,00 ευρώ. Η εκδήλωση απετέλεσε συνέχεια της παρουσίας του Τμήματος στην 73η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης μεγάλος αριθμός Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και Ιδιωτικών Φορέων, που δραστηριοποιούνται στον Τομέα των Επιστημών και της Τεχνολογίας.

 


 

Ενημερωτικό Υλικό

 


 

Περίληψη έργου (όπως κατατέθηκε στην πρόταση)

Τις τελευταίες δεκαετίες παρακολουθούμε την αλματώδη ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας η οποία έχει αναμφισβήτητα αλλάξει τον τρόπο άσκησης της σύγχρονης ιατρικής και έχει βελτιώσει το προσδόκιμο ζωής. O συνδυασμός πληροφορικής, επικοινωνιών, ηλεκτρονικής, φυσικής, χημείας και βέβαια της ιατρικής έχει οδηγήσει σε μια πληθώρα μεθόδων, διαδικασιών, υπηρεσιών, τεχνολογιών και προϊόντων, που είναι διαθέσιμα στους πολίτες.

Ωστόσο, παρατηρείται σημαντική υστέρηση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, ενώ σημαντικότατη μερίδα των πολιτών αλλά και επαγγελματιών της υγείας αγνοεί εντελώς τις νέες δυνατότητες. Το γεγονός αυτό είναι εντονότερο στις λιγότερο αστικοποιημένες περιοχές, οι οποίες εκ των πραγμάτων χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής στον τομέα της παροχή υπηρεσιών υγείας. Ταυτόχρονα οι νέες δυνατότητες στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις και χρηματοδότηση, τόσο επιχειρηματικών φορέων, όσο και νοσοκομείων, Δήμων/Κοινοτήτων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι είναι έκδηλη η ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης στις εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας, καθώς αυτό θα έχει άμεσα οφέλη στην ποιότητα ζωής -ειδικά σε λιγότερο ευνοημένες πληθυσμιακές ομάδες. Επιπρόσθετα, θα δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης επενδυτικών και χρηματοδοτικών ευκαιριών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να ενισχυθεί λαμβάνοντας υπόψη τους άξονες και τις θεματικές προτεραιότητες προγραμμάτων όπως FP7, Interreg, SEE, MED κλπ. Το γεγονός ότι η χώρα μας εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έχει πρόσβαση σε Ευρωπαϊκούς πόρους χρηματοδότησης και ανάπτυξης καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη ενημέρωσης για το σύγχρονο πλαίσιο των τεχνολογιών Υγείας και τις μελλοντικές προοπτικές που ανοίγονται.

Στα πλαίσια αυτής της δράσης το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης για τη σύγχρονη πραγματικότητα και τις μελλοντικές προοπτικές της Ιατρικής Τεχνολογίας, με στόχο να αναδειχθούν οι θετικές επιδράσεις και δυνατότητες για την Ελληνική κοινωνία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιατρικό κόσμο και τη βιομηχανία. ‘Εχει ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να παραχθεί διαβαθμισμένο επικοινωνιακό και πληροφοριακό υλικό για πολίτες, εκπαιδευτικούς, τεχνολόγους, ιατρική κοινότητα, επιχειρηματικό κόσμο και ΟΤΑ (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης). Επιπλέον, στα πλαίσια των δύο εκδηλώσεων, θα αναδειχθεί το έργο του τμήματος, καθώς και ο ρόλος του μηχανικού τεχνολογίας ιατρικών οργάνων. Πέρα από το επιστημονικό σκέλος, θα γίνει και παρουσίαση των κυριοτέρων δυνατών χρηματοδοτικών μηχανισμών για ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Το Τμήμα συμμετέχει με περίπτερο και στις δύο εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στη ΔΕΘ, όσο και στο Ζάππειο. Θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες διαδραστικές τεχνολογίες, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, παρουσιάσεις και video. Προσωπικό του τμήματος θα παρέχει κάθε πληροφορία στους επισκέπτες. Ταυτόχρονα, θα αναδειχθεί το ερευνητικό έργο του τμήματος και οι μέχρι σήμερα δραστηριότητές του.

Επιπλέον, στο περίπτερο του Τμήματος θα υπάρχει ένα πρότυπο σύστημα μικρής Ποζιτρονιακής κάμερας για απεικόνιση μικρών ζώων, το οποίο είναι μοναδικό στον ελληνικό χώρο. Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιείται επίδειξη εφαρμογών λογισμικού, το οποίο έχει αναπτυχθεί. Παράλληλα, θα φιλοξενείται ομάδα του Δήμου Τρικκαίων, η οποία θα πραγματοποιεί επίδειξη Τηλεϊατρικού εξοπλισμού και των δραστηριοτήτων του Δήμου στην ιατρική πληροφορική, οι οποία είναι πρωτοποριακή για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική τηλεϊατρική εφαρμογή και επίδειξη του έργου e-Ηρόφιλος σε συνεργασία με την ομάδα Ιατρικής Πληροφορικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Αναμφίβολα, το πεδίο της Ιατρικής Τεχνολογίας είναι τεράστιο. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας θα καταβληθεί η προσπάθεια να γίνει μια πρώτη προσέγγιση ενός επιστημονικού πεδίου, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την υγεία και την καθημερινότητα όλων των πολιτών.

 


 

Λεπτομέρειες

Αρχή:
27 Νοεμβρίου 2008
Τέλος:
3 Δεκεμβρίου 2008
Κατηγορία Εκδήλωση:

Διοργανωτής

Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ Αθήνας
Τηλέφωνο:
+30 210 538 5303
Email:
bme@teiath.gr
Ιστότοπος:
http://www.teiath.gr/stef/tio

Χώρος Διεξαγωγής

Ζάππειο Μέγαρο
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας
Αθήνα, Αττικής 10557 Ελλάδα
+ Χάρτης Google