Χώροι – Αίθουσες

Εγκαταστάσεις του Τμήματος

Τα μαθήματα του Τμήματος διεξάγονται σε πέντε αίθουσες διδασκαλίας και έντεκα εργαστηριακούς χώρους:

 

Αίθουσες διδασκαλίας

 • Κ16.101, 1ος όροφος (αίθουσα Ν1)
 • Κ16.102, 1ος όροφος (αίθουσα Ν2)
 • Κ16.103, 1ος όροφος (αίθουσα Ν3)
 • Κ16.209, 2ος όροφος
 • Κ16.214, 2ος όροφος

 

Εργαστηριακοί χώροι

 • Κ10.117, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Ιατρικών Ηλεκτρονικών
 • Κ10.120, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας
 • K10.121, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Βιοφυσικής
 • K10.122, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών & Βιοϊατρικής Απεικόνισης, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
 • Κ10.026, Ισόγειο:  Εργαστήριο Ρομποτικής
 • Κ10.038, Ισόγειο:  Εργαστήριο Ακτινοπροστασίας – Ελέγχων Ασφάλειας και Ποιότητας
 • Κ10.041, Ισόγειο:  Εργαστήριο Βιοϋλικών (πρώην ΠΕΤΥΛ)
 • Κ11.106, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Απαγωγής Βιοσημάτων
 • Κ11.107, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Ιατρικής Οργανολογίας
 • Κ11.129, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 • Κ11.139, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων

 

Διάγραμμα αιθουσών διδασκαλίας

 

Κάτοψη της Πανεπιστημιούπολης Ι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Χάρτης περιοχής Πανεπιστημίου