Χώροι – Αίθουσες

Εγκαταστάσεις του Τμήματος

Τα μαθήματα του Τμήματος διεξάγονται σε τρεις αίθουσες διδασκαλίας και έντεκα εργαστηριακούς χώρους:

 

Αίθουσες διδασκαλίας

 • Κ16.101, 1ος όροφος (αίθουσα Ν1)
 • Κ16.102, 1ος όροφος (αίθουσα Ν2)
 • Κ16.103, 1ος όροφος (αίθουσα Ν3)

 

Εργαστηριακοί χώροι

 • Κ10.117, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Ιατρικών Ηλεκτρονικών και Ρομποτικής (υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Π. Ασβεστάς)
 • Κ10.120, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας (υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ι. Καλατζής, αναπληρωτής: Επίκ. Καθηγητής Σ. Κωστόπουλος)
 • K10.121, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Βιοφυσικής (υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Φούντος, αναπληρωτής: Αναπλ. Καθηγητής Ν. Καλύβας)
 • K10.122, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Φούντος)
 • Κ10.026, Ισόγειο:  Εργαστήριο Τεχνητής-Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Διεπιστημονικών Εφαρμογών (υπεύθυνος: Καθηγητής Α. Ντούνης)
 • Κ10.038, Ισόγειο:  Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ακτινοφυσικής (υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Φούντος, αναπληρωτής: Καθηγητής Ι. Βαλαής)
 • Κ10.041, Ισόγειο:  Εργαστήριο Βιοϋλικών (υπεύθυνη: Καθηγήτρια Μ. Καλλέργη)
 • Κ11.106, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Απαγωγής Βιοσημάτων (υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. Βεντούρας)
 • Κ11.107, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Ιατρικής Οργανολογίας (υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Σ. Δαυίδ, αναπληρωτής: Αναπλ. Καθηγητής Δ. Γκλώτσος)
 • Κ11.129, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (υπεύθυνη: Καθηγήτρια Μ. Καλλέργη)
 • Κ11.139, 1ος όρ.:   Εργαστήριο Συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων & Διασφάλισης Ποιότητας (υπεύθυνος: Καθηγητής Ι. Βαλαής, αναπληρωτής: Επίκ. Καθηγητής Χ. Μιχαήλ)

 

Διάγραμμα αιθουσών διδασκαλίας

 

Κάτοψη της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Χάρτης περιοχής Πανεπιστημίου