Εκδηλώσεις

Το Τμήμα συμμετείχε σε επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως Ιατρικών και Νοσοκομειακών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού MEDICEXPO 2008, η οποία διεξήχθη από 27 έως 30 Μαρτίου 2007 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ελληνικού.   Ομιλίες / Ανακοινώσεις Εργασιών Ε. Αθανασιάδης, Π. Γεωργιάδης, Ι. Καλατζής, Σ. Κωστόπουλος, Δ....

Το Τμήμα συμμετείχε σε επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως Ιατρικών και Νοσοκομειακών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού MEDICEXPO 2007, η οποία διεξήχθη από 15 έως 18 Μαρτίου 2007 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ελληνικού.   Ομιλίες Ι. Βαλαής: Μετρήσεις Απόδοσης και Οπτικών Χαρακτηριστικών σε Σπινθηριστές Συστημάτων Ιατρικής Απεικόνισης....

Το Τμήμα συμμετείχε σε επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως Ιατρικών και Νοσοκομειακών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού MEDICEXPO 2006, η οποία διεξήχθη από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2006 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ελληνικού.   Ομιλίες Επεξεργασία Ηλεκτροεγκεφαλογραφικών Σημάτων. Ομιλητής: Ε. Βεντούρας Ανακατασκευή εικόνας σε PET:  Δημιουργία κριτηρίου...