ΕΠΕΙΓΟΝ: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ eCLASS ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ eCLASS ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Προς: Τους φοιτητές α’, β’ και γ’ κύκλου του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής ΠΑ.Δ.Α.

Όπως γνωρίζετε, η πλατφόρμα eClass του Τμήματος (http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass) είναι ανεξάρτητη από την αντίστοιχη πλατφόρμα eClass του Πανεπιστημίου (https://eclass.uniwa.gr/). Επειδή το eClass του Τμήματος είχε δημιουργηθεί στο Τμήμα μας πριν λειτουργήσει η αντίστοιχη πλατφόρμα στο (τότε) ΤΕΙ Αθήνας, οι περισσότεροι διδάσκοντες είχαν εδώ και πολλά χρόνια δημιουργήσει τα μαθήματά τους στο eClass του Τμήματος, και γι’ αυτό τα έχουν διατηρήσει εκεί μέχρι και σήμερα.

Όμως, για λόγους ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τμήματος με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΠΑ.Δ.Α., καθώς οι εξετάσεις Ιουνίου στο Τμήμα μας θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως, το επόμενο χρονικό διάστημα θα καταργηθεί το eClass του Τμήματος με αντίστοιχη μετάβαση όλης της λειτουργίας του στο eClass του Πανεπιστημίου.

Δεν αναμένονται διαφορές στο περιβάλλον χρήσης, το οποίο είναι ίδιο και στα δύο eClass. Οι μόνες υπάρχουσες διαφορές είναι οι εξής:

α) Οι φοιτητές θα εισέρχονται πλέον υποχρεωτικά με τα ιδρυματικά τους στοιχεία (όνομα χρήστη, κωδικός εισόδου), π.χ. αυτά που χρησιμοποιούν στο Webmail, στο Φοιτητολόγιο και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Δεν είναι δυνατή εγγραφή φοιτητή με χρήση άλλου email πλην του ιδρυματικού, ούτε είναι δυνατή η εγγραφή χρήστη ο οποίος δεν έχει λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο.

β) Στις Εργασίες του eClass θα μπορεί ο διδάσκων να ενεργοποιήσει έλεγχο λογοκλοπής μέσω της υπηρεσίας turnitin του ΠΑ.Δ.Α., για διασφάλιση της αυθεντικότητας των εργασιών που θα υποβάλουν οι φοιτητές στην πλατφόρμα.

Κατά συνέπεια:

  • Προς το παρόν, παρακαλείσθε να εγγραφείτε άμεσα στο eClass του Πανεπιστημίου, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Εγγραφή φοιτητή. Για την εγγραφή θα σας ζητηθεί το όνομα χρήστη και το συνθηματικό του επίσημου email του πανεπιστημίου. Το όνομα χρήστη θα πρέπει να δοθεί χωρίς την κατάληξη @uniwa.gr. Δείτε επιπλέον και τη σχετική ανακοίνωση. Σε περίπτωση προβλημάτων σύνδεσης με τα ιδρυματικά σας στοιχεία (όπως απώλεια κωδικών κλπ), δείτε εδώ: https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=uniwa_services_faq
  • Την επόμενη εβδομάδα θα ενημερωθείτε για τη μετάβαση των μαθημάτων στο νέο eClass, οπότε και θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτά, με την ίδια διαδικασία όπως και στο eClass του Τμήματος. Προς το παρόν όμως και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης, η λειτουργία των μαθημάτων στο eClass του Τμήματος συνεχίζεται κανονικά.

 

O υπεύθυνος του eClass στο Τμήμα μας είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Ασβεστάς (pasv@uniwa.gr), με τον οποίον μπορείτε να επικοινωνείτε σε περίπτωση αποριών ή προβλημάτων.

Καλή συνέχεια,

Γιάννης Καλατζής

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής