Ενημέρωση για το πρόγραμμα ERASMUS+ για θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Ενημέρωση για το πρόγραμμα ERASMUS+ για θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Την Τετάρτη 02/11 στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα Προκήρυξη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.

Κείμενο προκήρυξης: https://erasmus.uniwa.gr/announcements/prokiryxi-theseon-praktikis-askisis-earinoy-examinoy-akadimaikoy-etoys-2022-2023/

Site γραφείου ERASMUS: https://erasmus.uniwa.gr/

Σύνδεσμος διαδικτυακής συνάντησης: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:1NVjyzgQawz38Mv_cUcf55-2X9wz_wENLOoGbC2AxcU1@thread.tacv2/1630934969809?context=%7B%22Tid%22:%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22,%22Oid%22:%228bec17d2-4f21-4bdc-8d82-3ec575a88928%22%7D