Δηλώσεις μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Δηλώσεις μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 έχουν ενεργοποιηθεί.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως και τη Δευτέρα 31/10/2022.

Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν κύκλο σπουδών Τ.Ε.Ι. θα πρέπει στις δηλώσεις τους να επιλέξουν μαθήματα μέσα από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών ΠΑ.Δ.Α., σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων που έχουν αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος (δείτε εδώ τις αντιστοιχίσεις).

Για τους/τις φοιτητές/τριες του 1ου εξαμήνου σπουδών δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μαθημάτων.