Ενημερωθείτε για τις προφυλάξεις έναντι COVID-19 και για το πρωτόκολλο απομόνωσης/καραντίνας του ΠΑ.Δ.Α.

Ενημερωθείτε για τις προφυλάξεις έναντι COVID-19 και για το πρωτόκολλο απομόνωσης/καραντίνας του ΠΑ.Δ.Α.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ENANTI COVID-19 ΠΑ.Δ.Α. ΑΠΟ 8.09.2022

Οδηγός Απομόνωσης-Καραντίνας ΠΑ.Δ.Α.

Οδηγίες απομόνωσης-καραντίνας κρουσμάτων COVID-19 και επαφών τους – ΕΟΔΥ

 

Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την Απομόνωση των Κρουσμάτων COVID-19 και την Καραντίνα των Στενών Επαφών Κρούσματος COVID-19 – Σεπτέμβριος 2022

 

Α. Άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από Sars-Cov-2 – Απομόνωση:

 • Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.
 • Η ημέρα εκδήλωσης των συμπτωμάτων ή/και λήψης του θετικού τεστ θεωρείται ως η ημέρα 0 και ακολουθούν οι 5 ημέρες απομόνωσης.
 • Η λήξη της απομόνωσης γίνεται μετά την 5η ημέρα εφόσον έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα και ο πυρετός έχει υποχωρήσει πλήρως για ένα ολόκληρο 24ωρο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από την λήξη της απομόνωσης

 

Β. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα – Καραντίνα:

 • Δεν τίθενται σε καραντίνα, αλλά κάνουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ αυστηρή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα (10) ημέρες.
 • Διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από την έκθεση.
 • Εφόσον το επιβεβαιωμένο κρούσμα κατοικεί ή εργάζεται στον ίδιο χώρο με το άτομο, η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται τις ημέρες 0 και 5.
 • Αν οποιαδήποτε στιγμή εντός του 10ημέρου εμφανίσουν συμπτώματα ή/και βγει θετικό το/τα τεστ, τα άτομα μεταπίπτουν σε κρούσμα (περίπτωση Α).

 

Γ. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της με αριθμ. 48760/Ζ1/29-04-2022 (Φ.Ε.Κ. 2131/30-04-2022, τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης ότι:

 • «Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.»

 

Δ. Ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας σε όλους του κλειστούς χώρους του Πανεπιστημίου

 • Συστήνεται εντόνως η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους του ΠΑ.Δ.Α., συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων.

 

Ε. Μέτρα υγιεινής

 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον καλό αερισμό όλων των εκπαιδευτικών χώρων και συνεπώς στην πρόβλεψη για τον απαιτούμενο χρόνο ανάμεσα στη χρήση των εκπαιδευτικών χώρων από διαφορετικές ομάδες φοιτητών/μαθήματα.
 • Απολύμανση χειρών και, κατά το δυνατόν, των επιφανειών.