ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9/2022

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9/2022

Οι εξετάσεις της Τετάρτης 21/9/2022 αναβάλλονται.

Θα ενημερωθείτε το συντομότερο για τις νέες ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους.