Αιτήσεις βελτίωσης βαθμολογίας

Αιτήσεις βελτίωσης βαθμολογίας

Όσοι εκ των φοιτητών  του τμήματος  έχουν δικαίωμα και επιθυμούν  την βελτίωση βαθμολογίας  σε συγκεκριμένα μαθήματα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία Tμήματος από 1η έως 15η Ιουνίου 2022 για τα μαθήματα εξεταστικών Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Εσωτερικού κανονισμού του ΠΑΔΑ, ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.