Πίνακας Αποτελεσμάτων Επιλογής Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2021 – 2022 (Εαρινό Εξάμηνο)

Πίνακας Αποτελεσμάτων Επιλογής Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2021 – 2022 (Εαρινό Εξάμηνο)

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 03-03-2022 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

 1. 48017090
 2. 48015037
 3. 48013072
 4. 48016105
 5. 48017092
 6. 48017102
 7. 48017040
 8. 48014069
 9. 48015093
 10. 48017107
 11. 48016036
 12. 48016088
 13. 48013056

Μπορείτε να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης εδώ.