ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Το τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ενημερώνει τους φοιτητές ότι για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022 υπάρχουν εικοσιπέντε (25) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 20/04/2022, 01/05/2022, 10/05/2022, 15/05/2022, 20/05/2022, 01/06/2022, 10/06/2022, 15/06/2022, 20/06/2022, 01/07/2022. Οι θέσεις είναι 3μηνης διάρκειας για το 5ετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και αφορούν αποκλειστικά σε φορείς ιδιωτικού τομέα.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να υποβάλλουν στον Επιστημονικά Υπεύθυνο μέσω της πλατφόρμας eClass του Πανεπιστημίου (Πρακτική Άσκηση > Εργασίες > Αίτηση ΕΣΠΑ 2021 – 2022 (Ε)) αίτηση συμμετοχής (διατίθεται στο eClass του Πανεπιστημίου Πρακτική Άσκηση > Έγγραφα > Έγγραφα ΕΣΠΑ) μέχρι και τις 14/03/2022 13:00.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση με τον πίνακα κριτηρίων στο eclass και εδώ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ και στο eClass του Πανεπιστημίου (Πρακτική Άσκηση > Ανακοινώσεις).