Οδηγίες για ΦμΕΑ για τις εξετάσεις Φεβρουαρίου 2022

Οδηγίες για ΦμΕΑ για τις εξετάσεις Φεβρουαρίου 2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων τα δικαιολογητικά βρίσκονται στην Γραμματεία του Τμήματος, να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέσω του  ιδρυματικού τους λογαριασμού bmexxxxx@uniwa.gr) με τον διδάσκοντα των μαθημάτων που πρόκειται να εξεταστούν και να τον ενημερώσουν εάν επιθυμούν προφορική εξέταση ή κάποια άλλη ιδιαίτερη βοήθεια. Επίσης να κοινοποιήσουν το email και στη γραμματεία του τμήματος (οπωσδήποτε) ώστε να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που έχετε ανάγκη ιδιαίτερης βοήθειας πέραν της προφορικής εξέτασης, όπως παραδείγματος χάριν ανάγκη για ειδικό στη νοηματική ή κάτι άλλο, παρακαλώ να ενημερώστε οπωσδήποτε και τον σύμβουλο καθηγητή (κ. Νεκτάριο Καλύβα, nkalyvas@uniwa.gr), ώστε να γίνει προσπάθεια μέσω της “ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ” για την εξυπηρέτηση σας.

Αναπλ. Καθηγητής Ν. Καλύβας