Ισχύς εμβολιασμού-νόσησης

Ισχύς εμβολιασμού-νόσησης

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ σε ισχύ

 παρ. 2 του άρθρου 9 της Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β’ 290/29-1-2022)

Δηλαδή:

Πότε θεωρείται ένας ενήλικας πλήρως εμβολιασμένος;

Όταν εμπίπτει σε ένα από τα παρακάτω ΚΑΙ επιδεικνύει πιστοποιητικό σε ισχύ:

1. Εμβολιασμένος με εμβόλιο 2 δόσεων:

  •  Εντός διαστήματος 14 ημερών έως 7 μηνών από τη 2η δόση, ή
  •  > 7 μήνες από 2η δόση, που έχει κάνει αναμνηστική δόση

 

2. Εμβολιασμένος με μονοδοσικό:

  •  Εντός διαστήματος 14 ημερών έως 3 μηνών από την 1η δόση, ή
  •  > 3 μήνες από την 1η δόση, που έχει κάνει αναμνηστική δόση

 

3. Νοσήσας, που είναι εμβολιασμένος με 1 δόση *:

  •   Εντός διαστήματος 14 ημερών έως 3 μηνών από τη δόση 1
  •   > 3 μήνες από τη 1 δόση, που έχει κάνει αναμνηστική δόση

* Προκύπτει από συνδυασμό της ανωτέρω ΚΥΑ και των οδηγιών https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/odigies_emvoliasmoy_5.12.pdf


ΝΟΣΗΣΗ σε ισχύ

παρ. 3 του άρθρου 9 της Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β’ 290/29-1-2022)

Πότε είναι σε ισχύ το πιστοποιητικό νόσησης:

Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον μοναδικό ή πρώτο θετικό εργαστηριακό έλεγχο.

 

Καθηγήτρια Ε. Πάβη, Πρόεδρος της Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την Ορθή και Ενιαία Εφαρμογή του «Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19»