Εξέταση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών

Εξέταση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών

Οι φοιτητές που επιθυμούν την εξέταση της Πτυχιακής ή της Διπλωματικής τους Εργασίας παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση εξέτασης στη Γραμματεία του Τμήματος, υπογεγραμμένη και από τον επιβλέποντα Καθηγητή, έως τις 20/2/2022.

Τα έντυπα των αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος, εδώ.