Πίνακας αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ 2ης πρόσκλησης

Πίνακας αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ 2ης πρόσκλησης

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 18-11-2021 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

  1. 48016056
  2. 48014015
  3. 48015104

Μπορείτε να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης εδώ.