Επικοινωνία φοιτητών με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του Τμήματος

Επικοινωνία φοιτητών με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του Τμήματος

Προσκαλούνται οι φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής να εγγραφούν στο “μάθημα” του eClass ‘ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ‘, έτσι ώστε η επικοινωνία με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του Τμήματος να είναι αμφίπλευρη και αμεσότερη. Μόλις εγγραφούν, παρακαλούνται να συμμετάσχουν και στην ομάδα του “μαθήματος” που αντιστοιχεί στο έτος φοίτησής τους. 

Το ανωτέρω μάθημα βρίσκεται στο eClass εντός της ενότητας Προπτυχιακό > Α'(1ο) ΕΞΑΜΗΝΟ.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, χρέη Ακαδημαϊκού Συμβούλου εκτελεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νεκτάριος Καλύβας (nkalyvas@uniwa.gr).

Για άλλες πληροφορίες περί της υποστήριξης φοιτητών δείτε εδώ.