2η Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2021-2022 (Χ)

2η Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2021-2022 (Χ)

Το τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ενημερώνει τους φοιτητές ότι για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022 υπάρχουν επιπλέον δεκαπέντε (15) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 15/01/2022 ή 01/02/2022 ή 15/02/2022 ή 01/03/2022. Οι θέσεις είναι 3μηνης διάρκειας για το 5ετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και αφορούν αποκλειστικά σε φορείς ιδιωτικού τομέα.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να υποβάλλουν στον Επιστημονικά Υπεύθυνο μέσω της πλατφόρμας eClass (https://eclass.uniwa.gr/) του Πανεπιστημίου (Πρακτική Άσκηση > Εργασίες > Αίτηση ΕΣΠΑ 2021 – 2022 (Χ)) αίτηση συμμετοχής (διατίθεται στο eClass του Πανεπιστημίου Πρακτική Άσκηση > Έγγραφα > Έγγραφα ΕΣΠΑ) μέχρι και τις 30/11/2021 13:00.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση με τον πίνακα κριτηρίων, εδώ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ και στο eClass του Πανεπιστημίου (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ > Ανακοινώσεις).