Εργαστηριακές ομάδες Α’ εξαμήνου

Εργαστηριακές ομάδες Α’ εξαμήνου

Εργαστηριακές ομάδες Α’ εξαμήνου

Τα εργαστηριακά μαθήματα θα ξεκινήσουν μετά από ενημέρωση από τους διδάσκοντες μέσω eClass.

Οι πρωτοετείς φοιτητές παρακαλούνται να εγγραφούν στα μαθήματα του eClass του Α’ εξαμήνου, ώστε να λαμβάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις.