Εγγραφές φοιτητών σε ομάδες εργαστηρίων

Εγγραφές φοιτητών σε ομάδες εργαστηρίων

Οι φοιτητές του Α’ εξαμήνου θα τοποθετηθούν αλφαβητικά σε ομάδες εργαστηρίων με ευθύνη του Τμήματος και θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση στο site του Τμήματος.

Οι φοιτητές μεγαλυτέρων εξαμήνων θα εγγραφούν σε εργαστηριακές ομάδες μέσω eClass κατά το χρονικό διάστημα 4-8/10/2021 μετά από ανακοίνωση σε κάθε μάθημα από τον υπεύθυνο διδάσκοντα .