Εξέταση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Εξέταση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Οι φοιτητές που επιθυμούν την εξέταση της Πτυχιακής ή της Διπλωματικής τους Εργασίας παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση εξέτασης στη Γραμματεία του Τμήματος, υπογεγραμμένη και από τον επιβλέποντα Καθηγητή, από 20/9/21  έως 25/9/2021.

Έντυπα αιτήσεων