Εξέταση φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων τα δικαιολογητικά βρίσκονται στην Γραμματεία του Τμήματος, να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέσω του  ιδρυματικού τους λογαριασμού bmeXXXXX@uniwa.gr) με την Γραμματεία τμήματος (bme@uniwa.gr) και τον σύμβουλο καθηγητή κ. Νεκτάριο Καλύβα (nkalyvas@uniwa.gr), έως την Παρασκευή 3/9/2021, ενημερώνοντας για τα μαθήματα που σκοπεύουν σίγουρα να εξεταστούν ώστε να γίνουν ενέργειες εκ μέρους του Τμήματος και των καθηγητών, εφόσον είναι εφικτό. Επιπλέον ενημερώστε μας για κάποια ειδική βοήθεια που πιθανόν θα χρειαστείτε και όπως ειδικό στη νοηματική ή κάτι άλλο. 

Στην περίπτωση που εξετάζονται σε κάποιο από τα μαθήματα της πρώτης εβδομάδας 1-3 Σεπτεμβρίου παρακαλούνται να ενημερώσουν νωρίτερα.