Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021 – ΠΠΣ & ΠΜΣ

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021 – ΠΠΣ & ΠΜΣ

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης 14/29-7-2021 του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής, οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 θα διεξαχθούν με μεθόδους εξ αποστάσεως.