Τροποποίηση δηλώσεων μαθημάτων

Τροποποίηση δηλώσεων μαθημάτων

Από τις 23 έως 25/10/2020 θα μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις δηλώσεων μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο.