Μαθήματα: Ανατομία, Νανοτεχνολογία

Μαθήματα: Ανατομία, Νανοτεχνολογία

Τα μαθήματα “Ανατομία” του 3ου εξαμήνου και “Νανοτεχνολογία” του 5ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν μετά την πρόσληψη των αναδημαϊκών συνεργατών από το Πανεπιστήμιο.

Η ενημέρωση για την έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με ανακοίνωση των διδασκόντων μέσω του eClass των μαθημάτων.

Οι διαλέξεις θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.