Επικοινωνία με το Σύμβουλο Σπουδών των φοιτητών του Τμήματος

Επικοινωνία με το Σύμβουλο Σπουδών των φοιτητών του Τμήματος

Ο Σύμβουλος Σπουδών των φοιτητών του Τμήματος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεκτάριος Καλύβας, θα δέχεται κάθε Πέμπτη από 13:00 έως 16:00 στο γραφείο του (Κ10.105).

Για τη διενέργεια εξ αποστάσεως συνάντησης μέσω MS Teams, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί του (nkalyvas@uniwa.gr) ώστε να σας αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος.