Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 2020-2021

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 2020-2021

 

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 2020-2021

 

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το μέλλον του Τμήματος και των αποφοίτων του: Μετά την επιτυχή αξιολόγησή του από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master).

Επιπλέον, το Τμήμα προχώρησε σε μια σειρά από τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών του, οι οποίες εκρίθηκαν απο τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι τροποποιήσεις εκσυγχρονίζουν το πρόγραμμα σπουδών με νέα αντικείμενα και το κάνουν πιο ευέλικτο, με μικρότερη επιβάρυνση για τους φοιτητές και περισσότερες επιλογές. Οι βασικότερες μεταβολές του προγράμματος είναι:

1) Κατάργηση προαπαιτουμένων από αρκετά μαθήματα (Ηλεκτρισμός, Ηλεκτρομαγνητισμός, Προγραμματισμός, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Αναγνώριση Προτύπων, Τηλεϊατρική).

2) Προσθήκη έξι (6) νέων μαθημάτων επιλογής (“Μεθοδολογία της Έρευνας”, “Συστήματα Ασαφούς Λογικής”, “Υβριδικά Συστήματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης” στο χειμερινό εξάμηνο και “Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα”, “Εξελικτικός Υπολογισμός”, “Κβαντικές Επιστήμες και Τεχνολογίες” στο εαρινό εξάμηνο).

3) Κατάργηση του μαθήματος επιλογής “Αρχές Πιστοποίησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων” με ενσωμάτωση της ύλης του στα υπάρχοντα μαθήματα επιλογής “Νομολογία & Πρότυπα Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων” και “Αξιολόγηση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας”.

Δείτε και εδώ: https://bme.uniwa.gr/studies/undergraduate/curriculum/