Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών – 2η συνάντηση (αλλαγή ώρας)

Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών – 2η συνάντηση (αλλαγή ώρας)

Την Τετάρτη 7/10 στις 13:30 13:00 θα πραγματοποιηθεί 2η συνάντηση για ενημέρωση όσων πρωτοετών φοιτητών δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν τη Δευτέρα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Microsoft Teams. H πλατφόρμα MS Teams λειτουργεί στον υπολογιστή (είτε ως αυτόνομη εφαρμογή είτε εντός browser), καθώς και στο κινητό τηλέφωνο ως εφαρμογή Android ή iOS.

 Για τη συμμετοχή σας στη συνάντηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εξής σύνδεσμο Microsoft Teams:

 Join Microsoft Teams Meeting