Διενέργεια μαθημάτων – Ενημέρωση φοιτητών

Διενέργεια μαθημάτων – Ενημέρωση φοιτητών

Διενέργεια μαθημάτων:

Σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι τώρα σε σχέση με τις αποφάσεις της Πολιτείας και του Πανεπιστημίου για την εξέλιξη του COVID-19, τα μαθήματα στο Τμήμα θα διενεργηθούν ως εξής:

  • Τα θεωρητικά μαθήματα θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως μέσω MS Teams.
  • Τα εργαστηριακά μαθήματα θα διενεργηθούν είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, είτε με μικτό σύστημα (ορισμένα εργαστήρια του μαθήματος δια ζώσης και άλλα εξ αποστάσεως), με απόφαση του υπευθύνου κάθε μαθήματος.

Για το 1ο εξάμηνο, η εβδομάδα 5-9/10 θα είναι καθαρά ενημερωτική και όλα τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά) θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά με συνδέσμους MS Teams που θα δημοσιευτούν σε επόμενη ανακοίνωση, η οποία θα ενημερώνεται όσο προστίθενται μαθήματα.

Ενημέρωση φοιτητών:

Όλοι οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου (www.uniwa.gr) και του Τμήματος (bme.uniwa.gr). Επιπλέον:

  • Οι φοιτητές εξαμήνων πέραν του 1ου οφείλουν να παρακολουθούν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία (webmail.uniwa.gr) καθώς και τις ανακοινώσεις του eClass (eclass.uniwa.gr), όπου πρέπει να εγγραφούν στα μαθήματα που επιθυμούν.
  • Οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου, μέχρι να αποκτήσουν ιδρυματικό λογαριασμό ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο eClass, θα ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα του Τμήματος.