ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020-2021 – 2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020-2021 – 2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την εγγραφή τους στο Τμήμα, οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει, μετά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://www.minedu.gov.gr/news/46436-22-09-20-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-2), να τυπώσουν την αίτησή τους, να την υπογράψουν και να την καταθέσουν, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία του απολυτηρίου λυκείου
 2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (ανάλογα με τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στην αίτησή σας)
 3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού γεννήσεως (αφορά μόνο τους άρρενες)
 4. Δύο (2) φωτογραφίες
 5. Έγγραφο με τον ΑΜΚΑ (για παράδειγμα, μπορεί να ανευρεθεί από τη διεύθυνση: https://www.amka.gr/AMKAGR/)

 

[Ενημέρωση ανακοίνωσης: Κατόπιν ενημέρωσης από τη Διεύθυνση Σπουδών, το preregister δεν λειτουργεί, διότι δεν έχουν ακόμη αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι λίστες των εγγεγραμμένων φοιτητών, κατά συνέπεια τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μόνο ταχυδρομικά –προσοχή, με συστημένη επιστολή]

Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά, ως εξής:

 • Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών στην πλατφόρμα https://preregister.uniwa.gr , η οποία θα είναι σε λειτουργία από 05/10/2020.
 • Ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
  Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
  Αγίου Σπυρίδωνος 17, 12243 Αιγάλεω

 

Στην περίπτωση αδυναμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών και με τους δύο τρόπους, θα επιλέγει ο φοιτητής τον πιο πρόσφορο γι΄ αυτόν.