Αιτήσεις για εξέταση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών – Οκτώβριος 2020

Αιτήσεις για εξέταση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών – Οκτώβριος 2020

Αιτήσεις για εξέταση πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών, της εξεταστικής Οκτωβρίου 2020, θα κατατεθούν στην Γραμματεία Τμήματος από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν με email στη Γραμματεία του Τμήματος (bme@uniwa.gr) με κοινοποίηση στον επιβλέποντα της Εργασίας.

Αίτηση εξέτασης