Λειτουργία Γραμματειών ΠΑ.Δ.Α. λόγω COVID-19

Λειτουργία Γραμματειών ΠΑ.Δ.Α. λόγω COVID-19

Κατόπιν απόφασης του Πρύτανη και για τη διαφύλαξη της υγείας όλων, η εξυπηρέτηση του κοινού στις Γραμματείες του Πανεπιστημίου θα γίνεται κατά κανόνα ηλεκτρονικά / εξ αποστάσεως, και μόνον σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.