Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος 7-11 Σεπτεμβρίου 2020

Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος 7-11 Σεπτεμβρίου 2020

Από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου οι Γραμματείες του ΠΑ.Δ.Α. θα παραμείνουν κλειστές λόγω επιμόρφωσης προσωπικού.

Την περίοδο αυτή η Γραμματεία του Τμήματος θα εξυπηρετεί μόνο επείγοντα αιτήματα και μόνο μέσω email.

Στην περίπτωση που απαιτηθεί πρωτόκολλο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου. 

Επιπλέον, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών στο email: studysupport@uniwa.gr .