ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ενημερώνει τους φοιτητές του Τμήματος ότι για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 υπάρχουν ενενήντα (90) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με δυνατότητα έναρξης Πρακτικής Άσκησης στις 15/10/2020, 01/11/2020, 15/11/2020, 01/12/2020, 15/12/2020.

Οι ενενήντα (90) θέσεις είναι τρίμηνης διάρκειας για φοιτητές που ακολουθούν το νέο 5ετές πρόγραμμα σπουδών.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ενυπόγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος (κατά προτίμηση μέσω email) σχετική αίτηση (η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στο eClass και στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος) μέχρι και την Πέμπτη 10/09/2020.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση εδώ και στο eClass.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης και στην αρχική σελίδα ανακοινώσεων του Τμήματος, εδώ.