Επικοινωνία φοιτητών με τη Γραμματεία του Τμήματος

Επικοινωνία φοιτητών με τη Γραμματεία του Τμήματος

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Π.Π.Σ. και του Π.Μ.Σ.  ότι η επικοινωνία τους με την Γραμματεία θα πρέπει να γίνεται  μόνο  μέσω των ιδρυματικών του λογαριασμών τους (@uniwa.gr, π.χ. μέσω https://webmail.uniwa.gr).