Βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου 2020

Βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου 2020

Για λήψη βεβαίωσης συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να αποστέλλουν email στην Γραμματεία προκειμένου, μετά την επαλήθευση με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό, να τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά η βεβαίωση συμμετοχής.

Η επικοινωνία με τη Γραμματεία πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με χρήση της επίσημης ιδρυματικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης των φοιτητών (@uniwa.gr, μέσω https://webmail.uniwa.gr)