Οδηγίες για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2020 (προπτυχιακών + μεταπτυχιακών σπουδών)