ΠΡΟΣΟΧΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 12/4/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 12/4/2020

Προσοχή, η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίας δεν ισχύει (αφορά σε δηλώσεις άλλων τμημάτων και για το εαρινό εξάμηνο).

Σας ενημερώνουμε ότι οι ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρατείνονται έως και την 27η Απριλίου 2020.

Η ορθή προθεσμία ανανεώσεων εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου παραμένει 12 Απριλίου 2020.

Από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών