Λειτουργία του θεσμού του «Συνηγόρου του Φοιτητή»

Λειτουργία του θεσμού του «Συνηγόρου του Φοιτητή»

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοίνωσε την εκ νέου ενεργοποίηση του θεσμού του «Συνηγόρου του Φοιτητή».

Ο διαδικτυακός τόπος του «Συνηγόρου του Φοιτητή» βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://advedu.uniwa.gr/

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές/τριές μας να επικοινωνούν άμεσα με το Συνήγορο και εξ αποστάσεως, είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα.

Η ιστοσελίδα του “Συνηγόρου του Φοιτητή” παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα, ενώ ήδη έχουν διεκπεραιωθεί 7 από τα άνω των 10 αιτήματα που έχουν υποβληθεί.