Επιλεγέντες φοιτητές για χρηματοδότηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Επιλεγέντες φοιτητές για χρηματοδότηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 04-03-2020 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:
1. 48015027
2. 48014004
3. 48013015

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα πρακτικά αξιολόγησης εδώ και εδώ.