Κατάσταση εξέτασης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών Φεβρουαρίου 2020

Κατάσταση εξέτασης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών Φεβρουαρίου 2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

α/α

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1

48013111

ΤΣΙΤΡΙΜΠΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ

17-2-2020/12:00-13:00

2

48007060

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ

17-2-2020/18:15-19:00

3

48006085

ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ

17-2-2020/19:00-20:00

4

48002132

ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ

19-2-2020/12:00-13:00

5

48012081/48012101

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ/ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ

19-2-2020/13:00-14:00

6

48012002

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΝΑ

Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ

18-02-2020/16:30

7

48010009

ΓΑΓΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ. ΦΟΥΝΤΟΣ

18-02-2020/10:30

8

48014010

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

Μ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ

25-02-2020/13:30

9

48014026

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

Μ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ

25-02-2020/14:15

10

48014102

ΤΡΙΑΝΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ

25-02-2020/15:00-16:00

11

48013094

ΣΙΝΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Δ. ΓΚΛΩΤΣΟΣ

18-02-2020/17:00

12

48010076

ΤΣΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Π. ΛΙΑΠΑΡΙΝΟΣ

17-02-2020/13:00-14:00

13

48009047/48009048

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ /ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π. ΛΙΑΠΑΡΙΝΟΣ

17-02-2020/14:00-15:00

14

48001330

ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π. ΛΙΑΠΑΡΙΝΟΣ

17-02-2020/15:00-16:00

15

48010001

ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π. ΛΙΑΠΑΡΙΝΟΣ

17-02-2020/16:00-15:00

16

48012001

ΑΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ε. ΔΑΥΙΔ

27-2-2020/12:00

17

48012062

ΠΑΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ε. ΔΑΥΙΔ

27-2-2020/13:00

18

48011067

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ε. ΔΑΥΙΔ

28-2-2020/12:00