ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020 (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) – ΜΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ΠΙΝΑΚΩΝ