Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων – Έναρξη εργαστηρίων

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων – Έναρξη εργαστηρίων

Η πρόσληψη των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής, καθώς και η έναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, θα γίνει την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019.