Εργαστήρια Φυσικής 10/10/2019

Εργαστήρια Φυσικής 10/10/2019

Τα εργαστήρια Φυσικής στις 10/10/2019 δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω ρύθμισης των εργαστηριακών χώρων.