Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ (Εργαστήριο), Τρίτη 8/10/2019

Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ (Εργαστήριο), Τρίτη 8/10/2019

Το εργαστηριακό μάθημα Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ της Τρίτης 8/10/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την αναπλήρωση του μαθήματος.