Π.Μ.Σ. – Αναβολή διαλέξεων 21/10/2019

Π.Μ.Σ. – Αναβολή διαλέξεων 21/10/2019

Λόγω αδυναμίας πρόσβασης στις αίθουσες διδασκαλίας, οι διαλέξεις της 21ης Οκτωβρίου 2019 αναβάλλονται.

Η αναπλήρωση θα γίνει μέσα στο τρίμηνο κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.